• Foto Malin Lundberg
Publicerad: onsdag, 27 september, 2017 - 06:16, uppdaterad: onsdag, 27 september, 2017 - 06:18

Omdebatterat avlopp byggs ut

Snart är det byggstart vad gäller en omdebatterad avloppslinje i Lagmansby och Bertby i Saltvik.

 Projektet har pågått sedan 2013 då tekniska nämnden föreslog att kommunen inte skulle genomföra utbyggnaden på grund av höga bygg- och driftskostnader. Ärendet återremitterades till nämnden både under 2014 och 2015 och nämnden fortsatte efter kompletterande utredningar att föreslå att ärendet skulle läggas ner på grund av kostnaderna.

Ärendet var sedan en vända till kommunfullmäktige som enhälligt beslöt att projektet skulle genomföras, och i januari antog fullmäktige en budgetändring där nettokostnaden för projektet var drygt 111.000 euro. När man jobbade vidare märkte tekniska nämnden att nettokostnaden blir högre, drygt 200.000 euro, så återigen föreslog man att projektet skulle läggas ner. Men kommunstyrelsen föreslog att projektet genomförs och nu har fullmäktige efter omröstning godkänt kostnadsökningen.

Besvärstiden för fullmäktiges beslut har ännu inte gått ut, men avsikten är enligt kommuningenjör Lars-Erik Danielsson att starta bygget innan årsskiftet. Knappt hälften av de 26 fastigheterna i det aktuella området har sagt att de vill ansluta sig till avloppsledningen när den är färdig.

Fler Nyheter

Hustrumisshandel gav bötesstraff

En 46-årig man har av Ålands tingsrätt dömts till 420 euro i böter och skadeståndsersättningar för ha misshandlat och hotat sin dåvarande fru.

Vädjar om farledsavgifter

Riksdagsledamot Mats Löfström har i dag tillsammans med tre andra riksdagsledamöter skickat ett brev till svenska sjöfartsverket gällande farledsavgifterna.

Två dömda för narkotikabruk

En 31-årig man och en 28-årig kvinna har av tingsrätten dömts till böter för straffbart bruk av narkotika.

Föglö höjer skatten

Föglöborna får betala en högre inkomstskatt nästa år.

Sextrakasserier ska inte trivialiseras

Heléne Zetterström Dahlqvist intervjuas av Tomas Tornefjell:
- Sexuella trakasserier är ett stort problem på högstadiet. Det säger Heléne Zetterström Dahlqvist, filosofie doktor i hälsovetenskap och lektor vid Mittuniversitet i Sundsvall.

Butik vill få bukt med stökiga ungdomar

Petra Rajalin intervjuas av Sara Lindroos:
Några ungdomar i åldrarna 12-16 år har den senaste tiden orsakat problem på S-markets matbutik i centrum av Mariehamn.

Friad trots erkännande

Åtalet mot en 34-årig man som stulit hygienartiklar förkastas på grund av att det väcktes för sent.

Eckerö röstade om folkomröstning

Skall Eckerö kommun fortsätta vara en självständig kommun? Ja, nej eller jag avstår från att svara. Så lyder frågan och svarsalternativen som kommunfullmäktige fastställde på sitt möte i går.

Oförändrade skatter i Lumparland

Det blir inga förändrade skatter i Lumparland nästa år.