• Stadsstyrelsen går vidare i processen med Pommerndockan trots besvär. Arkivfoto: Malin Lundberg.
Publicerad: fredag, 11 augusti, 2017 - 07:08, uppdaterad: fredag, 11 augusti, 2017 - 09:08

Tecknar Pommern-avtal trots besvär

Mariehamns stadsstyrelse beslutade igår att stadsledningen ska teckna avtal med entreprenören som ska bygga Pommerns torrdocka – trots besvär.

Det var socialdemokraterna Sara Kemetter och Karl-Johan Fogelström reserverades sig mot beslutet, något som enligt stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson, moderat, inte kommer att påverka ärendet.

- Att Sara och Kalle reserverade sig, ändrar inte inget i Pommernärendet, säger han.

Anbudet antogs i maj med förbehåll att stadsfullmäktige ska godkänna ett tilläggsanslag på 250.000 euro till projektet. Privatpersonen Jerker Örjans, samt stadspolitikern Conny Nylund, obunden samling, besvärade sig då mot beslutet om tilläggsanslag.

Stadsstyrelsen går nu alltså vidare i ärendet trots två liggande besvär hos förvaltningsdomstolen. Stadsdirektör Barbara Heinonen föreslog inför stadsstyrelsens torsdagsmöte att avtal ska tecknas, trots de obehandlade besvären.

Stadsledningen, som berett ärendet, bedömer att besvären saknar möjligheter till att gå igenom och anser att det finns lagliga förutsättningar att skriva under avtal med anbudsgivaren.

Dessutom påpekas att en försening av projektet kan leda till att upphandlingen måste göras om och att Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum tingas göra om sina kalkyler.

 

Fler Nyheter

Initiativ om privatbyggd tunnel till Föglö

Det åländska företaget FS Links AB gick i eftermiddag ut med att de nu vill skapa en tunnelförbindelse till Föglö.

Stresstester för den nya ekonomin

Vad blir utfallet för landskapets ekonomi med det nya ekonomiska system som föreslagits av Ålandskommittén? Finansavdelningen har nu börjat jobba med så kallade stresstester för systemet med olika scenarier för ekonomin, lågkonjunktur, högkonjunktur och andra förändringar som kan komma.

Höga viten hjälpte inte i Kumlinge

Ulf Weman berättar om ärendet som ännu inte fått ett slutligt avgörande.
Det blir inga nya viten för de jordbrukare i Kumlinge som inte byggt ligghall till sina nötkreatur trots tidigare höga viten och domar i hovrätten. Inte heller lämnar Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, in någon polisanmälan i det här skedet, utan ger ytterligare en respit till den 1 december att ordna ligghallar.

Ensamförsörjare en utsatt grupp

Richard Palmer, Wille Valve och Cecilia Berndtsson intervjuas av Nina Smeds
Nästan hälften av alla hushåll bestående av ensamförsörjare med barn och vart fjärde enpersonshushåll lever under fattigdomsgränsen på Åland visar en rapport som Åsub tagit fram. Utredare Richard Palmer presenterade informationen på ett seminarium om ekonomisk utsatthet som Ålands landskapsregering arrangerade idag.

Alternativ till blyhagel bör undersökas

Vismuthagel eller hagel av volfram, zink och koppar som alternativ till stålhagel när blyhagel inte får användas? Den frågan måste undersökas närmare så att inte blyhagel ersätts med hagel av metaller som också har en negativ miljöpåverkan.

Danielsson leder skärgårdsförsamling

Prosten Kent Danielsson har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling från den 1 september till den sista maj nästa år. Det berättar domkapitlet i Borgå stift i ett pressmeddelande.

Cancerlopp drog in 16.500

Marika "Mysan" Sundqvist intervjuas av Linn Ekebom:
Drygt 16.500 euro blev årets överskott från loppet Together 4 life, race against cancer.

Lugna om flygtrafiken till Sverige

Flygtrafiken mellan Åland och Stockholm Arlanda är inte i fara trots flygoperatören Next Jets ekonomiska problem. Den bedömningen gör landskapsregeringen.

Stort tv-avbrott i stan i går

Ett stort avbrott i tv-nätet i norra stan inträffade i går tisdag.