• En utredning pågår för hur Östra- och Västra utfarterna ska byggas om i framtiden. Landskapsregeringen är inte nöjd med de förslag som konsulten hittills presenterat. Foto: Malin Lundberg.
  • Smitfilen till Lemland var en åtgärd för att råda bot på köerna som uppstår när många lämnar staden samtidigt. Landskapsregeringen vill minimera köerna även i Sjukhusbacken och hoppas att konsulten kan ge förslag på hur man kunde gå till väga. Foto: Malin Lundberg.
Reporter Malin Lundberg berättar om trafikutredningen
Publicerad: fredag, 19 maj, 2017 - 10:52, uppdaterad: fredag, 19 maj, 2017 - 14:28

Trafikutredare får bakläxa

Landskapsregeringen är inte nöjd med de förslag som konsulten Ramböll tagit fram gällande hur Östra- och Västra utfarterna bör byggas om i framtiden.

Utredningen sattes igång eftersom infarterna i norra Mariehamn inte klarar trafikökningen på sikt, och Ramböll skulle utreda trafiksituationen för den motorburna trafiken och den korsande lätta trafiken.

Ett av målen var att råda bot på kösituationerna som uppstår när många bilister ska in eller ut från stan samtidigt, och enligt vägnätsbyråns chef Lennart Nord har Ramböll inte alls presenterat några förslag som löser denna fråga.

- De har lagt mycket fokus på Österleden och bland annat föreslagit hastighetsbegränsande åtgärder vid alla sex övergångsställen där, det tycker vi inte är lämpligt på en genomfartsled, särskilt inte när Ålandsvägen byggs om, säger han.

Andra förslag är en smitfil från Nya Godbyvägen till Sjukhusvägen, en bussfil i sjukhusbacken när man kör österut, och att övergångsstället i toppen av Sjukhusbacken blir upphöjt.

Lennart Nord säger att Ramböll nu ska uppmanas att ta fram nya förslag, och att man förutsätter att de gör det utan att ta mer betalt.

Fler Nyheter

Attacken kom från Ryssland och Ukraina

Ålcoms vd Daniel Dahlén intervjuas av Nina Smeds
I eftermiddags drabbades åländska hemsidor av en ny överbelastningsattack, så kallad DdoS-attack. Attacken medförde internetstörningar från kl 15 till 17.30 säger Ålcoms vd Daniel Dahlén. -Det här var explicit riktad mot åländska webhotell och deras kunder.

Även Löfström kritisk mot Lundberg

Även Ålands riksdagsledamot Mats Löfström är kritisk mot att Nordiska Rådets president Britt Lundberg gick emot den finländska delegationen och röstade nej till att göra finskan, och isländskan, till officiella språk i det nordiska samarbetet.

Nextjet har sökt nytt transporttillstånd

Flygbolaget Nextjet har fått ordning på sina finanser och har ansökt om permanent transporttillstånd. Det uppger Svenska Yle.

Ny attack ger internetstörningar

En ny överbelastningsattack, så kallad DDoS-attack, har medfört internetstörningar i dag.

”Lundberg sviker Finlands riksdag”

Kritiken mot Britt Lundberg från finländskt håll låter inte vänta på sig. Nordiska Rådets president sviker Finlands riksdag, skriver vice ordföranden i Finlands delegation i Nordiska Rådet, socialdemokraten Maarit Feldt-Ranta.

NR-presidenten röstade emot finskan

Britt Lundberg intervjuas av Ulf Weman:
Nordiska Rådets president Britt Lundberg gick emot den finländska delegationen och röstade nej till att göra finskan, och isländskan, till officiella språk i det nordiska samarbetet.

Insekter kan få säljas som livsmedel

Miljöskyddsinspektör Anders Tufvesson vid ÅMHM och matcoachen Harriet Strandvik om insekter som mat:
Jord- och skogsbruksministeriet vill att Finland ska tillåta att insekter ska få födas upp och säljas som livsmedel.

Carus fick nej på näringsrätt

Teknikföretaget Carus i Mariehamn får avslag på ansökan om permanent näringsrätt. Bara en av de fem styrelseledamöterna har åländsk hembygdsrätt och kansliminister Nina Fellman, socialdemokrat, vill inte ge ett undantag och ytterligare urvattna näringsrättsreglerna.

Hyfsad spannmålsskörd i år

Mikael Berglund och Börje Karlsson intervjuas av Ann-Christine Karlsson
Årets spannmålsskörd verkar bli relativt bra trots en kall och sen sommar. Priserna har också hållits stabila utan större förändringar.