• En utredning pågår för hur Östra- och Västra utfarterna ska byggas om i framtiden. Landskapsregeringen är inte nöjd med de förslag som konsulten hittills presenterat. Foto: Malin Lundberg.
  • Smitfilen till Lemland var en åtgärd för att råda bot på köerna som uppstår när många lämnar staden samtidigt. Landskapsregeringen vill minimera köerna även i Sjukhusbacken och hoppas att konsulten kan ge förslag på hur man kunde gå till väga. Foto: Malin Lundberg.
Reporter Malin Lundberg berättar om trafikutredningen
Publicerad: fredag, 19 maj, 2017 - 10:52, uppdaterad: fredag, 19 maj, 2017 - 14:28

Trafikutredare får bakläxa

Landskapsregeringen är inte nöjd med de förslag som konsulten Ramböll tagit fram gällande hur Östra- och Västra utfarterna bör byggas om i framtiden.

Utredningen sattes igång eftersom infarterna i norra Mariehamn inte klarar trafikökningen på sikt, och Ramböll skulle utreda trafiksituationen för den motorburna trafiken och den korsande lätta trafiken.

Ett av målen var att råda bot på kösituationerna som uppstår när många bilister ska in eller ut från stan samtidigt, och enligt vägnätsbyråns chef Lennart Nord har Ramböll inte alls presenterat några förslag som löser denna fråga.

- De har lagt mycket fokus på Österleden och bland annat föreslagit hastighetsbegränsande åtgärder vid alla sex övergångsställen där, det tycker vi inte är lämpligt på en genomfartsled, särskilt inte när Ålandsvägen byggs om, säger han.

Andra förslag är en smitfil från Nya Godbyvägen till Sjukhusvägen, en bussfil i sjukhusbacken när man kör österut, och att övergångsstället i toppen av Sjukhusbacken blir upphöjt.

Lennart Nord säger att Ramböll nu ska uppmanas att ta fram nya förslag, och att man förutsätter att de gör det utan att ta mer betalt.

Fler Nyheter

Östersjökonferens om hållbar turism

Sara Kemetter intervjuas av Owe Sjöblom
Östersjökonferensens (BSPC) arbetsgrupp för hållbar turism håller sitt sjunde möte på Åland idag och i morgon och ska färdigställa sin slutrapport.

Lagförslag om elektronisk förvaltning

Landskapsregeringen har tagit fram ett lagförslag om elektronisk förvaltning. Syftet är att anpassa landskaps- och kommunalförvaltningen till den digitala utvecklingen.

Orpo på Ålandsfiske

Finansminister Petteri Orpo och lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Ulf Weman
Frågan om att föra över beskattningsbehörighet till Åland beror helt på Ålandskommitténs förslag, när det offentliggörs om några veckor.

Dennis och Macke går till Åfd

Bolaget Dennis & Macke Ab som drivs av Dennis Jansson och Marcus Sundman har lämnat in ett besvär till Ålands förvaltningsdomstol. De besvärar sig mot stadsstyrelsens beslut om att utfärda ett byggnads-, rivnings- och åtgärdsförbud för deras tomter på Kaptensgatan i Mariehamn.

Rökning och nedskräpning upprör

Inger Rosenberg-Mattsson intervjuas av Tomas Tornefjell:
- Att yrkesgymnasiets elever står och röker och fimpar på marken i anslutning till skolområdet är ett stort problem, men den tandlösa lagstiftningen gör att vi inte kan förbjuda eleverna att lämna skolområdet för att röka. Det säger Inger Rosenberg-Mattsson som är rektor för Ålands yrkesgymnasium.

Besvär över lån till stadsbolag

Stadsfullmäktiges beslut att låna tre miljoner euro till stadens dotterbolag Mariehamns Hamn Ab blir nu ett ärende för Ålands förvaltningsdomstol, Åfd.

Vägarbeten i Mariehamn

Trafikmeddelande: I kväll mellan klockan 19.00 och 23.00 görs grävningsarbeten i korsningen Västra utfarten-Varvsvägen i Mariehamn.

Sex vill bli rektor i Ytternäs

Sex personer har sökt rektorstjänsten vid Ytternäs skola.

Misebudget granskas

Stadsstyrelsen i Mariehamn är, liksom tidigare kommunstyrelsen i Jomala, kritisk till att kommunalförbundet Ålands miljöservice, Mise, överskridit budgeten.