• En utredning pågår för hur Östra- och Västra utfarterna ska byggas om i framtiden. Landskapsregeringen är inte nöjd med de förslag som konsulten hittills presenterat. Foto: Malin Lundberg.
  • Smitfilen till Lemland var en åtgärd för att råda bot på köerna som uppstår när många lämnar staden samtidigt. Landskapsregeringen vill minimera köerna även i Sjukhusbacken och hoppas att konsulten kan ge förslag på hur man kunde gå till väga. Foto: Malin Lundberg.
Reporter Malin Lundberg berättar om trafikutredningen
Publicerad: fredag, 19 maj, 2017 - 10:52, uppdaterad: fredag, 19 maj, 2017 - 14:28

Trafikutredare får bakläxa

Landskapsregeringen är inte nöjd med de förslag som konsulten Ramböll tagit fram gällande hur Östra- och Västra utfarterna bör byggas om i framtiden.

Utredningen sattes igång eftersom infarterna i norra Mariehamn inte klarar trafikökningen på sikt, och Ramböll skulle utreda trafiksituationen för den motorburna trafiken och den korsande lätta trafiken.

Ett av målen var att råda bot på kösituationerna som uppstår när många bilister ska in eller ut från stan samtidigt, och enligt vägnätsbyråns chef Lennart Nord har Ramböll inte alls presenterat några förslag som löser denna fråga.

- De har lagt mycket fokus på Österleden och bland annat föreslagit hastighetsbegränsande åtgärder vid alla sex övergångsställen där, det tycker vi inte är lämpligt på en genomfartsled, särskilt inte när Ålandsvägen byggs om, säger han.

Andra förslag är en smitfil från Nya Godbyvägen till Sjukhusvägen, en bussfil i sjukhusbacken när man kör österut, och att övergångsstället i toppen av Sjukhusbacken blir upphöjt.

Lennart Nord säger att Ramböll nu ska uppmanas att ta fram nya förslag, och att man förutsätter att de gör det utan att ta mer betalt.

Fler Nyheter

Trafikolycka på Godbyvägen

En trafikolycka inträffade vid 16:30-tiden på Godbyvägen i korsningen till Norra Svibyvägen och Möckelby

Rädda Barnen prisar Sjöfartsmuseet

Ålands Sjöfartsmuseum är årets mottagare av Rädda Barnen-priset 2017.

Nyan hoppas på samarbete med SPT

Nya Ålands chefredaktör, Anna Björkroos, intervjuas av Axel Eriksson
Hur påverkas Nya Åland när den svenskspråkiga verksamheten vid nyhetsbyrån FNB eller Finska Notisbyrån läggs ned vid årsskiftet? Anna Björkroos, chefredaktör på Nyan, säger att det inte blir några ekonomiska konsekvenser för tidningen.

Vapeninsamling gav resultat

Polisens kampanj för att samla in bland annat skjutvapen och sprängämnen under hösten gav resultat. Totalt fick polisen in 128 skjutvapen, 160 kilo patroner, 162 kilo nödraketer och pyroteknik, 6 granater och liknande samt 7 kilo sprängämne.

Kvinnans lön 84 procent av mannens

Heltidsanställda inom den privata, landbaserade sektorn förtjänade i fjol i snitt 3.285 euro i månaden utan övertid och andra tillägga. Enligt uppgifter från ÅSUB var den ordinarie månadsinkomsten för män 3.481 euro och för kvinnor 2.926 euro.

Experter oroliga när veckopengen försvinner

Anni Södergård och Gunilla Holmberg intervjuas av Ann-Christine Karlsson:
Det blir allt ovanligare att föräldrar ger vecko- eller månadspengar åt sina barn.

Premont bygger nytt köpcentrum

Jonas Fyrkvist intervjuas av Ulf Weman
Det blir det åländska byggbolaget Premont som bygger det nya köpcentret norr om stadsgränsen.

Två åländska projekt tävlar om Östersjöpengar

Ålänningar står bakom två av tolv projekt som har chansen att vinna årets Östersjöpris.

Rattfull fick körförbud

Polisen gav körförbud till en person som blåste positivt i alkometern på Lemlandsvägen i Mariehamn i går.