Nyheter

Här hittas de senaste lokala nyheterna

Ålandsnytt i Ålands Radio sänds på vardagar klockan 06.55, 07.30, 08.30, 09.30, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.30, 17.55, 18.55

Missnöje över Töftöfärjans turlista

Andreas Johansson intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell
Vårdö kommunstyrelse är missnöjd med hur införandet av turlista på Töftöfärjan har fallit ut. Turlista på linjen infördes i juni.

Längre bro över Spetalhålet

Mikko Helminen och Ian Bergström intervjuas av Ulf Weman
Bron över det så kallade Spetalhålet, eller Spettarhålet, i Föglö Degerby görs längre för att spara miljö- och kulturvärden. - Vi har också sett ut två höjder på vardera sidan, på Gripö och Degerö, emellan vilka bron spänns, säger kortruttens projektledare, Ian Bergström vid landskapsregeringen.

Svenska riksdagsgruppen möts på Åland

Den svenska riksdagsgruppen i Finlands riksdag håller sitt sommarmöte på Åland om två veckor. Svenska riksdagsgruppen består av Svenska folkpartiets nio riksdagsledamöter samt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, som också är vice ordförande i gruppen.

Byggtvist ledde till konkurs

Byggbolaget Citybygg ansöker om konkurs på grund av insolvens, alltså för att bolaget inte kan betala sina skulder.

Gratis TBE-vaccin ges bara av ÅHS

De privata läkarstationerna Medimar och Cityläkarna ger inte de tre första doserna av TBE-vaccin längre.

Konkurrens fortsätter pressa Viking Line

Viking Line redovisar ett negativt resultat efter skatt på -12,3 miljoner euro för det första halvåret 2017, vilket kan jämföras med -8,9 miljoner euro under samma period förra året.

Sänkt hyra på grund av myror

Hyran i de kommunägda bostäder som drabbats av faraomyror sänks med 20 procent till och med årsskiftet.

Jäv när Geta efterskänkte lån

Geta kommunfullmäktiges beslut hösten 2015 att efterskänka ungdomsföreningens skuld på 13.000 euro gäller inte. Förvaltningsdomstolen konstaterar att jäv förelåg och upphäver därför beslutet som fattades med rösterna 4-3 och en nedlagd.

Fifax redo att testa reningsverk

Fifax vd Kimmo Jalo och Fifax styrelseordförande Pentti Kulmala intervjuas av Tobias Sjöblom
Fifaxs nybygge, ett fjärde reningsverk, ska nu testköras och går allt bra tas det i bruk efter det.

Sidor