Nyheter

Här hittas de senaste lokala nyheterna

Ålandsnytt i Ålands Radio sänds på vardagar klockan 06.55, 07.30, 08.30, 09.30, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.30, 17.55, 18.55

DGH öppnar demensavdelning

De gamlas hem i Jomala kommer från årsskiftet att starta en ny demensavdelning. Det har länge funnits önskemål om en separat demensavdelning från...

Brand i egnahemshus i Godby

Enheter ur Finströms och Saltviks frivilliga brandkårer fick i dag på förmiddagen rycka ut när källarvåningen i ett egnahemshus i Godby centrum...

Jomalas nämnder granskas

-Effektivare beslutsfattande både internt och utåt till kommuninvånarna. Det vill kommunstyrelsen i Jomala utreda och har därför tillsatt en...

Bidrag till ismaskiner i skärgården

Flisö Fisk Ab får 24.000 euro i bidrag från landskapsregeringen för en ny ismaskin och en specialpump för fiskrens. Det utgör 40% av...

Färdtjänsten dras in i Mariehamn

-Det är helt fel grupp att spara på och man vinner inte på detta i längden. Så kommenterar Dennis Björk, medlem i Mariehamns socialnämnd, nämndens...

Optimism inom sjöfarten

Konjunkturen för sjötransporter har utvecklats positivt under de senaste 12 månaderna och utvecklingen förväntas fortgå ytterligare 12 månader. Det...

Trålare i sjönöd utanför Åland

En finsk trålare råkade i morse i sjönöd drygt 20 sjömil norr om Åland. Flera enheter från Åland, Finland och Sverige undsatte trålaren som hade...

"Jordförvärvsfall följdes visst upp"

Det kan bara vara ytterst få fall där personer utan hembygdsrätt besitter fastigheter trots avslag på dispensansökan hos landskapsregeringen. Nu går...

Sänkt pris på skadat hus

Ett par som sålde sitt hus i Mariehamn år 2004 måste nu betala tillbaka 50.000 euro till köparna. Tingsrätten dömer dessutom säljarna att ersätta...

Sidor