Nyheter

Här hittas de senaste lokala nyheterna

Ålandsnytt i Ålands Radio sänds på vardagar klockan 06.55, 07.30, 08.30, 09.30, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.30, 17.55, 18.55

Hybridbilar populära på Åland

Freddie Johansson intervjuas av Tomas Tornefjell och Göran Ekstrand intervjuas av Nina Smeds:
Allt fler hybridbilar säljs på Åland.

Senare pension för poliser

Det blir nu ett slut på polisernas tidiga pensionering. En lagändring är på väg till lagtinget som gör att både manskap och befäl skall följa de allmänna pensionsbestämmelserna för tjänstemän.

Extra bolagsstämma krävs i Sundets vatten

Kommunstyrelsen i Sund stöder kravet på en extra bolagsstämma i Sundets vatten.

Tystnadsplikten, ”ett tvåhövdat svärd”

Henrik Lagerberg och Olli Pekka Lehtonen intervjuas av Hasse Persson Bru och Sara Lindroos:
Tystnadsplikten inom vården kan skapa en del problem, samtidigt som den krävs för att garantera patientens integritetsskydd.

Svårt förebygga fågelinfluensa

Helena Blomqvist intervjuas av Tomas Tornefjell:
- Man kan inte vidta några förebyggande åtgärder för att hindra att Åland drabbas av fågelinfluensa igen, men det bör finnas en beredskap för hur man ska agera när en sådan situation uppstår.

Ny landskapsbudget på minus

Ulf Weman rapporterar och intervjuar lantrådet Katrin Sjögren:
Också nästa års landskapsbudget visar ett underskott. Det säger lantrådet Katrin Sjögren, liberal, i dag efter två dagars budgetseminarium på Kökar.

Intern kostnadskontroll bör stärkas

Eckerö kunde med fördel stärka den interna kostnadskontrollen och överväga processer som kunde vara mer kostnadseffektiva, oavsett om det är processer som grundar sig helt på lag eller de mer frivilliga processerna. Det skriver revisorerna i höstens revisions-PM.

Modul till Överby daghem

Jomala kommun begär in anbud för hyra av ett moduldaghem som ska placeras vid Överby daghem.

Söker fortsatt ekonom till kortruttsutredning

Ålands natur och miljö letar fortfarande efter en oberoende ekonom till föreningens egen utredning av kortrutten.

Sidor