Nyheter

Här hittas de senaste lokala nyheterna

Ålandsnytt i Ålands Radio sänds på vardagar klockan 06.55, 07.30, 08.30, 09.30, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.30, 17.55, 18.55

Yngling dömd för grovt äventyrande av trafiksäkerheten

En sextonårig man dömdes i går av Ålands tingsrätt till 55 dagsböter för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, tredska mot polis och olovlig körning.

Goda tider för klumpsumman

Mats Löfström intervjuas av Nina Smeds.
Klumpsumman för år 2018 ser ut att bli större än tidigare år. I dag presenterades finansministeriets förslag till statsbudget 2018 som visar en postitiv inkomstutveckling med en ökning på 2 miljarder till 52 miljarder euro.

Jonas Waller ny rektor för Högskolan på Åland

Teknologie doktor Jonas Waller har i dag utsetts till ny rektor för Högskolan på Åland.

Ändrade bidragsregler diskuteras i Saltvik

Skol- och bildningsnämnden i Saltvik föreslår att kriterierna för beviljande av bidrag ändras så att också föreningar från andra kommuner kan stödas.

Pommernanbud diskuteras i dag

Trots besvär som ännu inte behandlats föreslås stadsstyrelsen i dag ge grönt ljus för att gå vidare med ett anbud för torddockan för museifartyget Pommern.

Kritik mot ombyggnad av k-märkt hus

Avslå bygglovsansökan för den K-märkta byggnaden på Norra Esplanadgatan 9 och omarbeta förslaget. Det skriver landskapets kulturbyrå i ett utlåtande till byggnadsnämnden i Mariehamn.

ÅCA slutar producera ettans mjölk

Ålandsmejeriet slutar producera ekologisk ”ettans mjölk” med en fetthalt på en procent.

Grundvattennivån är låg

Christian Nordas intervjuas av Amanda Andersson
Grundvattennivån är ungefär 40 centimeter under den normala. Den låga nivån drabbar främst de som har egna brunnar. Det säger Christian Nordas som är VD för Ålands vatten.

Finansminister Perämaa vill debattera beskattningsbehörigheten

Mats Perämaa intervjuas av Felix Quarnström.
Finansminister Mats Perämaa ser det att Åland skulle få sin egen beskattningsbehörighet som något som skulle stärka självstyrelsen på sikt.

Sidor