Nyheter

Här hittas de senaste lokala nyheterna

Ålandsnytt i Ålands Radio sänds på vardagar klockan 06.55, 07.30, 08.30, 09.30, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.30, 17.55, 18.55

Skrotbilar växer på hög

Sandra Elmén intervjuas av Camilla Ahlbom.
Kommunalförbundet Mise slår larm om det allt mer växande problemet med skrotbilar som lämnats övergivna i naturen av sina ägare.

Många möten för Britt Lundberg

Är Norden världens mest integrerade region? Den frågan debatteras på ”Folkemødet” i danska Bornholm i dag med deltagande av Nordiska Rådets president Britt Lundberg.

Färre klipphus på Havsvidden

De elva tilltänkta klipphusen kan komma att bli åtta när fastighetsbolaget Havsvidden AB går vidare med sina planer med att exploatera området väster om hotellanläggningen.

Sjöfartsmuseet fortsätter förvalta Pommern

Stiftelsen för Ålands sjöfartsmuseum fortsätter sitt uppdrag som förvaltare för Pommern, förutsatt att inga drastiska förändringar sker vad gäller den planerade docksituationen. Det beslöts på ett styrelsemöte i dag.

Luft under vingarna för Åda

Katarina Donning intervjuas av Ulf Weman
Äntligen börjar Åda, Ålands digitala agenda, få luft under vingarna efter två knappt flygfärdiga år.

Hårdare konkurrens i livsmedelshandeln

Tomas Fagerström på Varuboden och Dan-Johan Dahlblom på Mathias Eriksson Ab intervjuas av Owe Sjöblom
Konkurrensen om livsmedelskunderna blir bara hårdare hela tiden och de som ser ut att förlora mest på det är de mindre fristående butiker.

Wiklöf lämnar Konstsamfundet

Kommerserådet Anders Wiklöf lämnar Föreningen Konstsamfundet. Orsaken är att han fyllt 70, den ålder föreningens medlemmar enligt tradition brukar ge över till yngre förmågor.

Getastyrelse kritisk till kommunstruktursförslag

Kommunstyrelsen i Geta är kritisk till landskapsregeringens förslag till kommunstruktur, där Geta föreslås bilda kommun tillsammans med Vårdö, Saltvik, Sund, Finström, Eckerö och Hammarland.

Geta ber Havsvidden planera färre klipphus

Getas kommunstyrelseordförande Camilla Andersson intervjuas av Malin Lundberg:
Minska exploateringsgraden och antalet klipphus. Den uppmaningen ger kommunstyrelsen i Geta till Havsvidden Ab.

Sidor