Om Ålands Radio

Ålands public service-bolag

Ålands Radio/TV AB är ett landskapsägt aktiebolag som har ansvar för distribution av etersänd public service-radio och -TV på Åland samt för produktion av kanalen Ålands Radio. Företaget bildades den 1 maj 1996, som ett aktiebolag ägt av landskapet Åland.

Bolaget tog över den verksamhet Rundradion i Finland tidigare bedrivit på Åland och verksamheten förändrades radikalt efter det. Från att ha sänt fyra timmar om dagen ökade Ålands Radio sina sändningar till 16 och en halv timme varje dag. Idag sänder bolaget lokalt producerad radio från 05.30 till 21.00 veckans alla vardagar, och mellan 07.30 och 19.00 på helgerna.

Musikpolicy

Det främsta kännetecknet för musikutbudet i Ålands Radio är att hälften av all musik som spelas ska sjungas på svenska. Undantag är den så kallade pausmusiken och profilerade musikprogram.

Ålands Radio ska spela åländsk musik, men också musik från många olika delar av världen - inte bara Norden eller USA. Ålands Radio ska spela både ny och gammal musik.

Redaktion

Administration

Produktionsteknik

Distributionsteknik

Frilans