Visit Ålands årsmöte gav ros och ris

VD Lotta Berner-Sjölund och Dennis Jansson om Visit Ålands årsmöte
Morgon / Dag
Visit Ålands vd Lotta Berner-Sjölund är rörd över branschens engagemang för att rädda Visit Åland.

Hjälper ekonomiskt utsatta lantbrukare

Susann Rabb intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
I januari startade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA, det ettåriga projektet Ta hand om bonden. Agrologen Susann Rabb har till uppgift att...

Flera tusen avlopp måste åtgärdas

Landskapets vattenbiolog Mikael Wennström intervjuas av Tomas Tornefjell
Morgon / Dag
Det finns flera tusen enskilda avlopp som ännu inte är åtgärdade enligt de strängare krav som infördes 1 januari 2014

Ålands näringsliv föredrar ökad egenkontroll och färre inspektioner

ÅMHM informerade om sina nya taxor
Morgon / Dag
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, inför nya taxor från den 1 april inom livsmedels- och hälsoskyddstillsynen. Ändringen, som innebär att man går över från ett system med årsavgifter till inspektionsavgifter, beräknas leda till att avgifterna sänks med i genomsnitt med 15 procent.

Hur ska morgondagens vård organiseras

Chefläkare Jaana Lignell, klinikchef Ove Mattsson och landskapsläkare Olli-Pekka Lehtonen intervjuas av Tomas Tornefjell.
Social- och hälsovårdsminister Wille Valve, moderat, intervjuas av Hasse Persson-Bru.
Åland idag
Möjligheten att ge viss typ av sjukvård via internet, privatiserad äldrevård och hur man ska fördela ansvaret mellan ÅHS och kommunerna. Det var...

Handikappförbundet önskar tillgänglighetssamordnare

Susanne Broman och Wille Valve om möjligheten till en tillgänglighetssamordnare
Morgon / Dag
- Vi har vissa resurser att jobba med tillgänglighetsfrågor, men dessa resurser är ganska begränsade. För kontinuitet och helhetsgrepp vore det suveränt om det finns åtminstone en person inom landskapsregeringen eller någon annanstans som jobbar med det här, säger handikappförbundets verksamhetsledare Susanne Broman .

Bonus ska stimulera till jämställdhet

Casper Wrede intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
En jämställdhetsbonus ska införas från och med år 2020 för att stimulera till en jämn könsfördelning i lagtinget. Det är en av de aktuella...

Mats Löfström diskuterade aktuella riksdagsfrågor med Mariehamnare och Godbybor

Mats Löfström bjöd in till diskussion kring riksdagens aktuella ärenden.
Morgon / Dag
- Att man i Finland inte lyckat förbättra sysselsättningsläget tillräckligt, att man fortfarande dras med stora budgetunderskott och hur vårdreformen framskrider. Det är de stora frågor som ligger på bordet när halvårsöversikten, säger riksdagsledamot Mats Löfström .

"Inte bra att tvinga fram en ny myndighet"

Lennart Johansson intervjuas av Tomas Tornefjell och Thomas Mattson, räddningschef i Mariehamn, intervjuas av Totte Vesterlund.
Åland idag
- Att tvinga fram en gemensam räddningsmyndighet för hela Åland är ingen bra idé. Det säger Lennart Johanson, som är räddningschef för...

Motion gör dig smartare

Anders Hansen säger att motion gör dig smartare:
Morgon / Dag
Anders Hansens föreläsning om rörelsens stora betydelse för inlärning och välmående lockande en stor publik till Idrottsgården i går kväll.

Kattmössor mot respektlöshet

Barbro Eriksson och Nisse Eriksson intervjuas av Tomas Tornefjell
Morgon / Dag
Ett 50-tal kvinnor och en handfull män kom till torget i lördags för att markera mot det respektlösa ledarskap som finns hos många makthavare i dagens samhälle.

Respektlöst mot självstyrelsen

Riksdagsledamot Mats Löfström kommenterar förslaget.
Åland idag
–Det är fullständigt respektlöst mot självstyrelsen. Det säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström om att Finlands regering föreslår en sänkning av...

Kommuner om sammanslagning

Stadsdirektör Barbara Heinonen, Jomalas kommundirektör John Eriksson och Roger Höglund, kommunstyrelseordf, Finström, intervjuas
Åland idag
Igår presenterades ju som bekant slutrapporten om kommunindelningar. Fyra kommuner lyftes fram som den mest attraktiva förslaget enligt konsultfirman...

90-åring firas med nyskriven pjäs

Sankt Görans kyrka fyller 90 år och firar med teater
Morgon / Dag
Sankt Görans kyrka i Mariehamn fyller 90 år och det firas bland annat med skådespelet Sankt Göran, prinsessan och draken av Robert Liewendahl.

Allt fler kommer ihåg Parkeringsskivan.

Katja Rajavuori håller koll på parkeringsrutorna. Reporter Tomas Tornefjell
Morgon / Dag
Mariehamns stad får in omkring 130 000 euro per år på grund av att bilisterna glömmer att använda P-skiva, eller för att de gör sig skyldiga till...

Tehy vill påskynda löneutredning

Erkki Santamala uttrycker medlemmarnas oro.
Åland idag
Vårdfacket Tehys fackavdelning på Åland vill ha en tidtabell för den arbetsvärdering som landskapsregeringen gör med målsättningen att få mer...

Stor efterfrågan på begagnade vitvaror

Anders Andersson vid Emmaus bygg- och möbelretur
Åland idag
-Många återförsäljare kommer hit med begagnade vitvaror som de tycker är i för bra skick för att kastas bort. Det säger Anders Andersson som är...

Infrastrukturavdelningen

Yvonne Österlund, Lennart Nord och Niklas Karlman intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
Landskapsregeringens infrastrukturavdelning ska bland annat ansvara för att upprätthålla och utveckla landskapets trafiksystem, sköta plan- och...

Kurs i hållbarhetsredovisning

Kurs i hållbarhetsredovisning
Åland idag
I snart ett år har en grupp företagare och representanter från den offentliga sektorn gått Ålands näringslivs kurs i hållbarhetsredovisning. Målet...

Hård konkurrens bland lunchrestaurangerna

Michele Ferrari, Sandra Eriksson och Lena-Maj Johansson intervjuas av Tomas Tornefjell
Morgon / Dag
Närmare 25 lunchrestauranger samt ett flertal caféer och snabbmatsställen kämpar om lunchgästernas gunst i Mariehamn. De krögare vi talat med säger...

Samrådsmöte om Mariepark

Entreprenören och grannar möttes om Marieparks framtid.
Morgon / Dag
Det finns en oro för ökad biltrafik längs Möckelöbrinken och för störningar under kvällstid från restaurangen. Det framkom i går kväll när Mariehamns...

Workshop om barnkonventionen

Workshop om Barnkonventionen
Morgon / Dag
Barns rättigheter stod i fokus under veckoslutet när Rädda Barnen ordnade en workshop. Målgruppen var unga i åldern 15-20 år som fick lära sig mera om barnkonventionen.

Förnyad jävshandbok färdigställd

Harry Jansson intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
Hur ska man bedöma jäv inom den åländska förvaltningen? Svaret finns förhoppningsvis i den jävshandbok som Harry Jansson har uppdaterat.

Landskapet erbjuder projektpengar för integration

Johanna Fogelström intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
Landskapsregeringen har bestämt sig för att satsa 40.000 euro på projekt som kan bidra till integration av nyinflyttade. Satsningen finansieras av...

ÅPF antog hållbarhetsstrategi

ÅPF antog hållbarhetsstrategi
Åland idag
I går antog Ålands producentförbund, ÅPF, den hållbarhetsstrategi som projektledare Patricia Wiklund tagit fram för ÅPF med stöd av Ålands...

Kvotflyktingarna på Brändö

Jonna Kevin är flyktingsamordnare i Brändö.
Åland idag
-Vi är tacksamma för att vi har fått komma till Åland och glada över att Brändöborna är så hjälpsamma. Det säger Bassam Alkhatib som kom till Brändö...

Dialogseminarium 2017

Rainer Juslin intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
För sjätte året i rad ordnar Landskapsregeringens utbildningsavdelning ett Dialog-seminarium för undervisningssektorn. -Syftet med seminariet, som...

Donation till sjöfartsmuseet

Anders Nordlund, Hanna Hagmark-Cooper och Henrik Karlsson intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
Ålands sjöfartsmuseum har fått en donation på 150 000 euro av Sjömanshems-föreningen i Mariehamn. Föreningen, som grundades år 1884, ska nu avvecklas...

ms Eckerö förlänger docknings tiden

Vd Tomas Karlsson intervjuas av Tomas Tornefjell
Åland idag
Trafikstarten för Eckerölinjens ms Eckerö, som är på dock i Landskrona, senareläggs med en vecka, bland annat på grund av ett mer omfattande...

Tråkigt om Smartpark stängs

Åsa Gustafsson och Eckerölinjens vd Tomas Karlsson intervjuas av Tomas Tornefjell. 
Åland idag
- Smartpark är en viktig attraktion för turismen i Eckerö och det vore verkligen tråkigt om verksamheten går i konkurs. Det säger Eckerös...

Julmarknad där inga pengar bytte ägare

På hantverksbytarmarknaden i Sjökvarteret
Morgon / Dag
På lördagen ordnades en julmarknad där inga pengar bytte ägare. I stället byttes saker och upplevelser.

Ålandskomposten fortsätter sitt arbete

Camilla Gunell och Bengt Karlsson intevjuas av Tomas Tornefjell
Åland idag
Ålandskomposten fortsätter sin verksamhet. Det står klart efter dagens stormöte med representanter för landskapsregeringen, näringslivet och...

Kapitalmarknadsdag i Alandica

Danne Sundman, styrelseordförande i Ålands Utvecklings Ab, intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
Idag höll Ålands Utvecklings Ab en kapitalmarknadsdag i Alandica. Vår reporter Tomas Tornefjell fanns på plats och rapporterade direkt därifrån.

Antibiotikaresistenta bakterier

Marika Nordberg intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
Allt fler tar antibiotika mot olika sjukdomar och det ökar riken för att bakterierna ska bli resistenta. Antibiotika används mot bakterieinfektioner...

En dag på brandstationen med Adrian och de andra

Öppet hus på Strandnäs FBK under En dag på brandstationen
Morgon / Dag
I lördags medverkade Strandnäs frivilliga brandkår i det riksomfattande evenemanget En dag på brandstationen.

Lever vi upp till FN-konventionerna?

Lars Rottem Kragnes intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
Hur ska de nordiska länder leva upp till de antagna FN-konventionerna? Den frågan ventileras under den konferens som just nu pågår i Mariehamn där FN...

Stor räddningsövning hölls i Jomala

Tomas Tornefjell rapporterar från räddningsövningen.
Morgon / Dag
I lördags arrangerade den frivilliga räddningstjänsten en storövning på Kungsö i Jomala.

Den åtalade tiger i rätten

Reporter Tomas Tornefjell sammanfattar den andra rättegångsdagen.
Åland idag
Den för mordförsök åtalade mannen fortsatte att vägra svara på frågor under den andra av totalt fyra rättegångsdagar i dag. Åklagaren Henrik Lindeman...

Många sysslolösa ungdomar

Marika "Mysan" Sundqvist och Sussie Åvik intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
- Omkring 250 åländska ungdomar uppskattas sakna arbete, studieplats eller annan regelbunden sysselsättning. Det säger verksamhetsledare Marika ”...

Rättegång om mordförsök inleddes

Tomas Tornefjell rapporterar från dagens rättegång.
Åland idag
I dag inleddes rättegången mot den man som är åtalad för att ha försökt mörda sin tidigare sambo i hennes hem i Godby. Den åtalade, som hävdar att...

Hårt tryck hos däckfirmor

Niclas Wikstrand intervjusa av Tomas Tornefjell.
Åland idag
I dag kom den första snön och som vanligt innebär det extra mycket jobb för däckfirmorna. Niclas Wikstrand som är verkmästare på Vianor i Mariehamn...

Dyr musikundervisning på distans

Musikinstitutets rektor Björn Blomqvist intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
- En ganska unik händelse. Så beskriver rektor Björn Blomqvist det första riktiga testet av Musikinstitutets digitala distansundervisning som gjordes i eftermiddags.

Digitala enheters användning

Eva Ekström Andersen, rektor för Övernäs skola
Åland idag
Ålands landskapsregering vill att alla elever och studerande ska ha en likvärdig digital kompetens. Därför har man nu tagit fram rekommendationer...

Dålig TV-bild i Brändö

Olof Öström intervjuas av Tomas Tornefjell
Åland idag
Många Brändöbor har återkommande problemen med dålig bildkvalitet på TV-sändningarna från Smedsböle. Olof Öström i Brändö, Åva, säger att problemen...

MCA vill bli ÅLCA

Richard Johansson intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
Mariehamns centralantenn Ab, MCA, vill utöka verksamheten till att omfatta hela Åland. Vd Richard Johansson säger att bolaget vill växa genom att...

Reumatism kan vara borrelia

Dag Nyman berättar om sambandet mellan värk och borrelia
Morgon / Dag
Att reumatism egentligen kan vara borrelia uppmärksammades i Ålands reumaförening i samband med reumatikerdagen förra veckan.

Demensföreningen oroas av stängd avdelning

Cita Nylund intervjuas av Tomas Tornefjell.
Åland idag
- Antalet demenssjuka kommer att öka kraftigt inom de närmaste 20 åren och mot den bakgrunden är det oroväckande att ÅHS stänger sin demensavdelning...

Älgjakten har startat

Hör bland andra Michael Numelin och Benny Förbom om årets jakt
Morgon / Dag
I lördags inleddes älgjakten på Åland och skogarna fylldes av förhoppningsfulla jägare. Vi följde med Michael Numelin och hans jaktkamrater i Lemland...

Riskerar förlora varroafri status

Yngve Påvall, i Ålands biodlarförening, är bekymrad.
Åland idag
EU-kommissionen lade nyligen fram ett förslag till ny lag om djurhälsa och det nya förslaget innehåller en lista på olika djursjukdomar som ska...

Förlängd tid för Pixnekliniken

Pixneklinikens chef Tore Lund och Mariehamns socialdirektör Susanne Lehtinen.
Åland idag
Pixnekliniken fortsätter sin verksamhet till den sista juni nästa år. Det beslöt Kårkullas fullmäktige i dag. Tanken är att en ny huvudman ska ta...

Intressebevakare och barnskydd upp till diskussion

Veronica Dalenius berättar vad en intressebevakare gör.
Janina Björni berättar om vikten av utbildningsdagar.
Åland idag
Under fredagen och lördagen håller Rädda Barnen utbildningsdagar om intressebevakning inom barnskyddet. Vi pratade med advokat och vicehäradshövding...

Redaktion

Administration

Produktionsteknik

Distributionsteknik

Frilans