Politik

Niinistö diskuterar med gymnasieelever

När Finlands president Sauli Niinistö kommer till Åland den tredje november för att öppna lagtingsåret, deltar han också i en diskussion som elever från Ålands Gymnasium arrangerar på stadsbiblioteket.

Ytterligare miljoner till landskapet

Finansminister Mats Perämaa intervjuas av Owe Sjöblom
Idag beslöt Ålandsdelegationen att landskapet ska få ytterligare knappa 7,6 miljoner euro i förskott på klumpsumman för det här året.

Ny landskapsbudget på minus

Ulf Weman rapporterar och intervjuar lantrådet Katrin Sjögren:
Också nästa års landskapsbudget visar ett underskott. Det säger lantrådet Katrin Sjögren, liberal, i dag efter två dagars budgetseminarium på Kökar.

Manual för hjälp från riket

Hur skall beslutsgången gå när landskapets tjänstemän behöver hjälp från rikets myndigheter?

Åländsk erfarenhet till nytta i Katalonien

Katalonienfrågan i dag påminner till en viss del om Ålandsfrågan för 100 år sedan. Det tycker Ålands riksdagsledamot Mats Löfström

Centern utdelar dåligt betyg

Centerns Jörgen Pettersson och Harry Jansson intervjuas av Ulf Weman:
Frys den nya lagen om landskapsandelar. Kommunerna har ett kaos inför budgetarbetet när de inte vet hur mycket pengar de får. Det menar centern, vars lagtingsgrupp höll presskonferens i dag för att berätta om sina egna förslag på satsningar till nästa år, men som också gav ett dåligt betyg till landskapsregeringen.

Avslag till Lappobostäder

Lappoföretagarnas fastighetsaktiebolag blir inte landskapsägt.

157.000 för skyddshemstjänster

Landskapsregeringen och Mariehamns stad har ingått avtal om skyddshemstjänster för tiden 1 januari 2017 till och med sista december 2019.

Strategi mot plaster

Miljöminister Camilla Gunell intervjuas av Jessica Shanthi Säll
Landskapsregeringen påbörjar i dag arbetet med en strategi för att minska plaster och mikroplaster i naturen. I stategin ska det bland annat finnas tydliga riktlinjer för skötsel av konstgräsplaner och åtgärder för att minska plastanvändning genom att förhindra spridning, men också genom insamling av plast.

Sidor