Politik

Riket vill upphäva Ålands landskapsfogdeämbete

Åland kan tappa landskapsfogdeämbetet. I alla fall om lagstiftningsarbetsgruppen för projekt för att reformera utsökningsväsendets struktur får som de vill.

Socialdemokraterna vill satsa mer på välfärd inför nästa val

Camilla Gunell intervjuas av Nina Eriksén.
- Den åländska kollektivtrafiken är fortfarande ett sorgebarn för Åland, den måste utvecklas, säger socialdemokraternas partiordförande Camilla Gunell.

Ny myndighet får chef

En tjänst som chef för den nya myndigheten upphandlingsinspektionen har inrättats.

Centerledare tror på ett bättre val om två år

Jörgen Pettersson intervjuas av Ulf Weman.
Närservicen, jämställdheten och de sociala frågorna blir viktiga inför nästa lagtingsval och centern gör ett bättre val än senast.

ÅU sponsras av Åländsk Demokrati

Peter Lindbäck intervjuas av Tomas Tornefjell.
Är det lämpligt att ett idrottslag sponsras av ett politiskt parti? Den frågan har ställts till Ålands Radio med anledning av att Åländsk Demokrati sponsrar en av fotbollslaget Åland Uniteds spelare.

EU vill stoppa ekologisk växthusodling

Rikard Korkman intervjuas av Tomas Tornefjell
Förhandlingarna om EU:s nya ekoförordning kan i praktiken leda till ett slut för den ekologiska växthusodlingen i Finland.

HD går emot Åland i två fall

Högsta domstolen går emot Åland i två frågor där lanskapet och jord- och skogsbruksministeriet haft olika uppfattning.

Grundlagsutskottet stöder åländsk syn

Mats Löfström intervjuas av Ulf Weman.
Självstyrelselagen måste ändras. Det går inte att behandla skattegottgörelsen, den så kallade flitpengen, så som riksregeringen föreslagit.

Nordiska rådets presidium på Åland

Britt Lundberg och Steingrimur Sigfusson intervjuas av Nina Smeds
Igår träffades en del av Nordiska rådets presidium på Åland inför sitt sommarmöte.

Sidor