Rättsväsende

Man dömd för stöld på passagerarfartyg

En man har av tingsrätten dömts för stöld och försök till stöld.

Kvinna dömd för grovt rattfylleri

En 60-årig kvinna har dömts till villkorligt fängelse, böter, brottsofferavgift och körförbud för grovt rattfylleri.

Fd landskapsanställd kräver ersättning

En tidigare anställd kräver ersättning av landskapsregeringen för den beredskap han ålagts under sin tre månader långa uppsägningstid.

Missnöje mot mordförsöksdom

Henrik Lindeman intervjuas av Jessica Shanthi-Säll och Katarina Witting av Linn Ekebom:
- Jag känner inte till ett enda fall där man gjort bedömningen att vittnen skulle ses som brottsoffer. Det säger landskapsåklagaren Henrik Lindeman med anledning av att Nya Åland lyft frågan om huruvida barnen som bevittnade mordförsöket i Godby förra sommaren borde ha setts som brottsoffer.

Wirrans stäms på 620.000 euro

T.D.H Trading Åland Ab, som tidigare drev Wirrans Thai House, och krögarparet samt en familjemedlem stäms på 620.000 euro av Andelsbanken för Åland.

Hovrätten förkortade körförbud

Åbo hovrätt har igen förkortat ett körförbud som tingsrätten utdömt.

HD går emot Åland i två fall

Högsta domstolen går emot Åland i två frågor där lanskapet och jord- och skogsbruksministeriet haft olika uppfattning.

Fifax och F-Fast stäms på 450.000 euro

Fifax Ab och F-Fast Ab stäms på drygt 450.000 euro gällande bygget av Fifax landfiskodling i Eckerö, av Byggfirma Hans Mattsson Ab.

Två års körförbud och 2.310 euro böter

En man har i tingsrätten dömts till två års körförbud och böter för rattfylleri och äventyrande av trafiksäkerheten.

Sidor