Skärgårdstrafik

Missnöje med Seglingeturlista

Christian Dreyer intervjuas av Nina Smeds. Per-Erik G Cederkvist på transportbyrån hörs också i inslaget:
70 procent av de fastboende på Seglinge är missnöjda med att linfärjan till Kumlinge kör på turlista, det visar den enkät som landskapet har gjort bland resenärerna.

Söker fortsatt ekonom till kortruttsutredning

Ålands natur och miljö letar fortfarande efter en oberoende ekonom till föreningens egen utredning av kortrutten.

Planering ses över efter Skarvenhaveri

Niklas Karlman intervjuas av Ulf Weman:
Det behövs en bättre planering för hur trafiken skall organiseras vid ett färjehaveri. Det har landskapets trafikbyrå kommit fram till i utvärderingen av landskapsfärjan Skarvens haveri den 30 augusti.

Alfågeln och Viggen tillbaka i trafik

Från och med i dag är m/s Alfågeln och m/s Viggen tillbaka i trafik igen. Det meddelar Ålandstrafiken.

Viggen tillbaka, inte Alfågeln

Nu är m/s Viggen färdigt reparerad och hon återgår i trafik.

Nya skärgårdsfärjor dröjer

Förnyandet av landskapsregeringens flotta snabbas inte upp, utan man följer tidigare plan. Vi hör Mika Nordberg:
Nu sammanställer landskapsregeringen information om den senaste tidens driftsstopp i skärgårdstrafiken. Det säger infrastrukturminister Mika Nordberg, moderat.

Skärgårdsfärjor i dåligt skick

Sten Schauman intervjuas av Jessica Shanthi Säll
Färjorna som trafikerar skärgården är gamla och behöver bytas ut nu.

Viggen ännu ur trafik

Ms Viggen, som ersätter Alfågeln på rutten Hummelvik-Torsholma fick tekniska problem i går. Reparatörer åkte ut till Brändö och felsökte, men ännu i...

Töftöfärjan har tekniska problem

Vajerfärjan som trafikerar mellan Töftö och Prästö har tekniska problem.

Sidor