Nyheter

Här hittas de senaste lokala nyheterna

Ålandsnytt i Ålands Radio sänds på vardagar klockan 06.55, 07.30, 08.30, 09.30, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.30, 17.55, 18.55

Kioskinbrott i Hamnsundet

Under senaste natt hade Hamnsundet kiosk och gästhamn i Saltvik inbrott i kiosken.

Sidsteppat i strategi om Östersjön

Förslaget till Finlands strategi för Östersjön är av synnerligt intresse för Åland och det är olyckligt att landskapet inte i ett tidigare skede involverats i arbetet. Det skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande till utrikesministeriet om förslaget.

Kommunmöte måste skjutas upp

Kommundirektör John Wrede intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell
I morgon, torsdag, skulle Brändö fullmäktige ha haft möte, men det måste skjutas upp då man inte får ihop tillräckligt med deltagare. Det krävs två tredjedels majoritet, eller åtta deltagare för beslutförhet.

"Ingen brist på studentbostäder"

Vicerektor Sven Schauman intervjuas av Felix Quaqrnström
Det råder för tillfället ingen brist på bostäder för studerande på Åland. Det säger Högskolans vicerektor Sven Schauman, som inte uppfattat att studerande skulle ha haft några problem med att hitta boende.

Bra delår för Andelsbanken

Vd Johnny Nordqvist intervjuas av Owe Sjöblom
Andelsbanken för Åland presenterade idag en positiv ekonomisk rapport för det första halvåret. Rörelsevinsten uppgick till 2,9 miljoner euro, vilket är drygt elva procent mer än samma period förra året.

Strama budgetramar i Hammarland

Det är strama tyglar som gäller när de kommunala nämnderna i Hammarland nu börjar göra upp förslagen till nästa års budget.

Återremiss av ändrade bidragsregler i Saltvik

Kommunstyrelsen i Saltvik skickar tillbaka frågan om ändrade bidragsregler till skol- och bildningsnämnden.

Vindkraftverk på Brändö behöver inte planeras

Vindkraftverket i Torsholma by på Brändö behöver inte planeras. Det skriver kommunen i sitt bemötande av två besvär till förvaltningsdomstolen mot planerna att ge Asterholma Vindenergi Ab byggnadslov för vindkraftverket.

Markundersökningar för kortrutten

Nu ska markprover tas i terrängen där kortruttsprojektet över västra Föglö planeras. Landskapsregeringen anlitar det svenska företaget Norconsult Ab för att kartlägga de geotekniska förutsättningarna.

Sidor