Nyheter

Här hittas de senaste lokala nyheterna

Ålandsnytt i Ålands Radio sänds på vardagar klockan 06.55, 07.30, 08.30, 09.30, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.30, 17.55, 18.55

Får pengar för att minska mårdhundsstammen

Jaktvårdsföreningarna i Kökar, Lemland, Hammarland och Jomala får totalt drygt 6.800 euro av landskapsregeringen för att minska mårdhunds- och minkstammarna.

Jävsfrågan återupptas

Petri Carlsson, Sara Kemetter och Harry Jansson intervjuades av Hasse Persson-Bru
Frågan om jäv vad gäller delgeneralplaneringen av Mariehamns centrum avgörs på fredag då stadsstyrelsen ska återuppta det bordlagda ärendet.

Stugbyar klarar sommaren bra

Pia Ekström och Yvonne Eriksson, Käringsunds camping, intervjuas av Felix Quarnström
Det här året förutspås bli ett dåligt turistår, men trots det har flera stugbyar och campingar på Åland klarat sig bra.

Bidragsregler varierar i kommuner

Margita Söderqvist och Inger-Louise Andersson intervjuas av Tobias Sjöblom
Sedan 2013 har det varit möjligt för föreningar utanför Jomala att söka verksamhetsbidrag om föreningarna har barn eller ungdomar från Jomala aktiva där.

Många svar om journalintrång

Olof Lindqvist intervjuas av Eva ringbom-Fonsell
Omkring 230 svar har inkommit i den omfattande journalintrångshärvan som uppdagades vid ÅHS under fjolåret. Totalt finns cirka 330 målsäganden och svaren varierar väldigt mycket.

Besvär om Ålandskomposten tillbakavisas

Landskapsregeringen tillbakavisar alla yrkanden i besvär som lämnats till Högsta förvaltningsdomstolen, Hfd, över ett beslut som gäller Ålandskomposten Ab.

Färre dyktillstånd på Åland

Marcus Lindholm intervjuas av Amanda Andersson
All sportdykning på Åland kräver tillstånd. Att få ett tillstånd kan ta allt från 14 till 90 dagar och hittills i år har 15 tillstånd beviljats.

Godkänt för hiss i K-märkt hus

Det K-märkta huset på Norra Esplanadgatan 9 får handikappanpassas med en hiss inne på gårdssidan.

Ny mediepolitik på gång

Nu inleder landskapsregeringen arbetet med att ta fram ett nytt mediepolitiskt program. Fredrik Granlund, som tidigare jobbat på Steel FM och Ålandstidningen, har fått i uppdrag att till mitten av november ta fram underlag som en parlamentarisk grupp sedan kan jobba vidare på.

Sidor