Nyheter

Här hittas de senaste lokala nyheterna

Ålandsnytt i Ålands Radio sänds på vardagar klockan 06.55, 07.30, 08.30, 09.30, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.30, 17.55, 18.55

Flyktingfamiljer lämnade Åland

Integrationssamordnare Johanna Fogelström-Duns intervjuas av Hasse Persson-Bru
Två av de familjer som kom till Åland som kvotflyktingar har nyligen flyttat från Åland till fastlandet, men Johanna Fogelström-Duns, som är landskapets integrationssamordnare anser inte att det ska tolkas som att integrationen fungerar dåligt på Åland.

Gymnasielagen granskas

Nu ska landskapslagen om gymnasieutbildning ses över. Landskapsregeringen har tillsatt en sakkunniggrupp som ska granska om lagen behöver ändras i förhållande till rikets nya lagstiftning om yrkesutbildning.

Satsar på snö och belysning

Peter Smulter, viceordförande i Germundö Alpin, intervjuas av Bengt Hannus
Snabbare och mera snö i backarna! Det är en målsättning för föreningen Germundö Alpin som beviljats stöd av landskapet för utveckling av skidanläggningen i Saltvik

Ålandsbanken kopplas samman med skandalomsusat svenskt bolag

Nyheten att häktade Alexander Ernstberger lämnar posten som VD för det svenska skandalomsusade bolaget Allra har väckt rubriker där Ålandsbanken figurerar.

Niinistö diskuterar med gymnasieelever

När Finlands president Sauli Niinistö kommer till Åland den tredje november för att öppna lagtingsåret, deltar han också i en diskussion som elever från Ålands Gymnasium arrangerar på stadsbiblioteket.

Ny förlikningsman föreslås

Landskapets tidigare t.f. avtalschef, Jukka-Pekka Tyni, föreslås bli ny förlikningsman för Åland.

Ytterligare miljoner till landskapet

Finansminister Mats Perämaa intervjuas av Owe Sjöblom
Idag beslöt Ålandsdelegationen att landskapet ska få ytterligare knappa 7,6 miljoner euro i förskott på klumpsumman för det här året.

Formen för räddningsmyndighet diskuteras

Räddningschefen Lennart Johansson intervjuas av Josefina Jansson:
- Vi vill diskutera en eventuell form för en gemensam räddningsmyndighet och om det finns en samarbetsvilja till en organisation och hur den i sådana fall skulle kunna se ut. Det säger Lennart Johansson, räddningschef för RÅL, Räddningsområde Ålands Landsbygdskommuner.

Havsviddentvist upp i rätten

I dag inleddes i Ålands tingsrätt den muntliga förberedelsen i ett tvistemål mellan fastighetsbolaget Havsvidden AB och Revhaken Hotels Ab, som tidigare var delägare i driftsbolaget Havsvidden Resort och konferens.

Sidor